יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

תפעול רדיו

הסימנים A- B- C , שייכים לטיסת מכשירים, ועל כן, אין צורך לעסוק בהם לעניין טיסת VFR.

הסימן D , הינו בורר רדיו. למעלה רדיו מס' 1 ולמטה רדיו מס' 2 .

הסימן E (AUTO) , למעלה שמיעה אוטומטית ברמקול החיצוני, ולמטה שמיעה אוטומטית באוזניות.

הסימן F  (BOTH) כאשר הוא מופעל, מאפשר את האפשרות לדבר על רדיו 1 לדוגמא, ולשמוע את רדיו 2, וההפך.

הסימן G , שייך לאותות המורס הנשמעות מהתחנות הקרקעיות VOR ADF , וזאת על פי התדר שלהן.

               במצב למעלה – אותות המורס ישמעו ברמקול החיצוני, ובמצב למטה, אותות המורס ישמעו   באוזניות.

               במצב אמצע – לא ישמעו אותות מורס, וזהו המצב הרצוי לאחר שזיהינו את אותות המורס – באם נדרשנו לכך.

 

הסימן H , מדבר בעד עצמו בטבלה הר"מ.

 

   

סימן

תיאור/תפקיד: לוח בקרת שמע לשני משדרים

A

מפסק תלת מצבי הקובע את רגישות המקלט (MARKER BEACON)

HIGH – מכשיר מופעל ברגישות מתאימה לטיסה בנתיבים

LOW – מכשיר מופעל ברגישות מתאימה לנחיתת מכשירים – ILS

MUTE – אות השמע מנותק ל – 30 שניות

B

נוריות MARKER BEACON  -  מציינות את מיקום המטוס בגישה לנחיתת מכשירים (ILS )

נורית כחולה: מעבר מעל משואה חיצונית ((OM

נורית כתומה: מעבר מעל משואה אמצעית (MM)

נורית לבנה: מעבר מעל משואה פנימית (IM)

C

מפסק תלת פאזי הקובע את ניתוב אות השמע של המקלט MARKER BEACON

SPKR – אות השמע מגיע לרמקול

PHN – אות השמע מגיע לאוזניות

OFF – אות השמע מופסק

D

מפסק דו מצבי – XMTR

מפעיל את מגבר השמע, ומחבר את המיקרופון למשדר הנבחר (של מכשיר קשר מס' 1 או מס' 2)

E

מפסק תלת מצבי AUTO

מתאים אוטומטית את אות השמע של המקלט למכשיר הקשר הנבחר, למשדר שנבחר על ידי XMTR

וגם מנתב את אות השמע לרמקול או לאוזניות

במצב OFF אין בחירה אוטומטית של רמקול או אוזניות, וגם אין שמיעה עצמית

F

מפסק תלת מצבי BOTH

מאפשר האזנה לשני המכשירים סימולטאנית – דרך הרמקול או דרך האוזניות

כאשר מפסק AUTO במצב OFF, אין קליטה בכלל, וגם אין שמיעה עצמית

G

3 מפסקים תלת מצביים (OFF באמצע)

כל מפסק מנתב את אות השמע של מכשיר מסוים לאוזניות או לרמקול (SPEAKER/PHONE)

השמע מנותק במצב OFF

H

מפסק תלת מצבי – ANN LTS  (וויסות התאורה של ANNOUNCIATOR LIGHTS )

NITE – תאורה לתנאי לילה

DAY – תאורה לתנאי יום

TEST – בדיקת התאורה של כל הלוח

 

 

סימן

לוח בקרת שמע    bendix/king-24

 

           הלוח מתחלק לשלושה אזורים:

  • האזור השמאלי משמש לטיסות מכשירים (ils/marker beacon)
  • האזור המרכזי לניתוב אותות השמע השונים (לרמקול ו/או לאוזניות)
  • האזור הימני לניתוב אות המיקרופון

 

A

 

נורית לבנה   A  : מעבר מעל המשואה הפנימית inner marker

נורית כתומה M  : מעבר מעל המשואה האמצעית middle marker

נורית כחולה  O  : מעבר מעל המשואה החיצונית outer marker


B


לחצן רגעי
test לבדיקת 3 נוריות של ה-BEACON

 

C

לחצן דו – מצבי SENS  לבחירת רגישות מקלט ה-MARKER BEACON  

לחצן לחוץ פנימה : מצב HI        -  רגישות גבוהה למקלט

לחצן משוחרר     :  מצב LOW   -  רגישות נמוכה למקלט

 
D

 


שורת לחצנים עליונה
SPEAKER : כל לחצן מחבר אות שמע רלוונטי – לרמקול

 


E


שורת לחצנים תחתונה    
PHONE : כל לחצן מחבר אות שמע רלוונטי – לאוזניות

F

לחצני AUTO : אות השמע יתחבר אוטומטית (אוזניות/מיקרופון) בהתאמה למשדר שנבחר ע"י בורר F

 

 

 

G

בורר מיקרופון – 6 מצבים

OFF ....... מיקרופון מנותק

TEL ....... מיקרופון מחובר לטלפון (לא בשימוש)

COM1 .... מיקרופון מחובר למכשיר קשר מס' 1

COM 2 ... מיקרופון מחובר למכשיר קשר מס' 2

INT ......... מיקרופון מחובר למכשיר קשר פנים (לא בשימוש)

EXT ........ מיקרופון מחובר למכשיר קשר נוסף (לא בשימוש)