יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

PITOT-STATIC מערכת


מערכת זו כוללת 3 מכשירים מרכזיים במטוס.

1.       מד מהירות

2.       מד גובה

3.       מד שיעור נסיקה

מכשירים אלה נקראים בעגה המקצועית "מכשירים אנדרואידים" . המכשירים הללו "קוראים" ומנתחים את הפרש הלחץ האטמוספירי באוויר. המחט המוצגת בכל מכשיר היא תוצאה של קריאה זו ומציגה את התוצאה הנראית על גבי המכשיר הרלוונטי בכל גובה ובכל רגע נתון.

האינדיקציה המתקבלת במכשירים הללו היא אינדיקציה מאוחרת העלולה להטעות את הטייס הבלתי מיומן. הדגמה על איחור קריאת האינדיקציה תתבצע בשיעור הראשון בנושא מכשירים.

מוצג בפניכם סרטון מעולה המציג את פעולת המערכת, המשלבת את שלושת המכשירים יחדיו.

חשוב מאוד שכל חניך/טייס יכירו את המערכת המוצגת על מנת שידעו איך נכון יהיה  להתייחס למערכת זו.