יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

תוכנית טיסה + מרשה