יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

קיצורי ה-Notam  ותרגומםמילון - רוב קיצורי ה Notam  ותרגומם המפורסמים בישראל

 

:הערה
1. מסמך זה מציג את רובם של קיצורי הקודים המפורסמים ב- ICAO  בעולם . במידה ונתקלתם בקוד NOTAM  מסויים  שאיננו מופיע במסמך זה, עליכם לפתוח את המסמך המלא של קודי ה-NOTAM ולמצוא שם את התרגום.
2. במידה ומצאתם מילת קוד במסמך המלא (מילת קוד שלא מופיעה במסמך זה) אודה לכם אם תשלחו אלי את מילת/ות הקוד החדשות על מנת שאוסיפן למילון המצ"ב.

 

AERODROM

AD

ABOVE MEAN SEA LEVEL

AMSL

ARRIVAL

ARR

AERODROME TRAFFIC ZONE

ATZ

ACALL SIGN

C/S

CLOSE

CLSD

CAUTION

CTN

DOMESTIC

DOM

EXCEPT

EXC

FLIGHTS

FLTS

FROM

FM

FIRING

FRNG

GROUND

GND

INTERNATIONAL

INTL

MILITARY

MIL

OPERATIONS

OPS

PARACHUTE JUMPING EXERCISE

PJE

PRIOR PERMISSION REQUIRED

PPR

POSITION

PSN

REGISTRAITON

REG

REPORT OR REOPRTING

REP

RUNWAY

RWY

SCHEDULE

SKED

TRAINING

TRG

TAXIWAY

TWY

MAXIMUM TEMPERATURE

TX

UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

UAS

WITHIN

WI

WORK IN PROGRESS

WIP

CROSSING

XNG