יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

מפות ניווט

דוגמת שרטוט מפת ניווט הרצליה - מחניים וחזרה