יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

שגיאות אופייניות לחניך טיסה

1.        תיקוני כיוון בריצת המראה בצורה מכנית ובלי קשר או שלא נעשים כלל – קפיאה על ההגאים

2.       שמירת כיוון עם המאזנות

3.       ניתוק מוקדם - יביא להזדקרות על המסלול, ניתוק מאוחר - קפיצות ודפיקת גלגלים

4.       פתיחת מצערת עד אמצע מהלכו בלבד

5.       בדיקות לא מסודרות אחרי הניתוק

6.       סטייה מציר מסלול אחרי המראה

7.       לחיצה על המעצורים בריצת ההמראה

8.       טיפוס - לא במהירות אחידה

9.       פניה לצולבת - חדה מידי (מעבר להטיה קלה של עד 15 מעלות)

10.    צלע צולבת - לא ניצב למסלול

11.    שכחה להתיישר בגובה ההקפה

12.    עם הרוח - לא מקבילה ולא במרחק הנכון מהמסלול

13.    אי ביצוע בדיקות מסודרות ב-"עם הרוח" (בעיות חלוקת קשב)

14.    ריכוז ייתר במעבר לגלישה בצלע "בסיס" והזנחת הפניה לצלע הסופית

15.    פניה מוקדמת ו/או מאוחרת לצלע הסופית (אי התחשבות ברוח)

16.    הבחנה מאוחרת בתצורת הגישה, חוסר תשומת לב למהירות הנכונה

17.    תיקוני גובה עם האף ותיקוני מהירות עם המנוע

18.    פחד מהתקרבות לקרקע - לכן שבירת גלישה מוקדמת מידי

19.    חוסר ו/או עבודת רגליים חלשה מידי בזמן ההצפה, ולאחר נגיעה, שימוש במאזנות

20.    התנפלות על הבלמים

21.    אי התייחסות לטעויות ואי תיקונם בהקפה הבאה

22.    חוסר התחשבות ברוח משך ההקפה ובנחיתה

23.    הטסת המטוס ע"י המקזז

24.    כניסה לפניה - אי לחיצה ו/או לחיצת ייתר בדוושת הרגל (לביטול גרר מאזנות) ואיבוד גובה כתוצאה מאי הגדלת זווית התקפה בהתאם 

25.    בחזרה מפניה לישרה ואופקית - "החזקת רגל" במקום שיחרור לניוטרל, אי ביצוע "הצלבת הגאים", הרווחת גובה

26.    הפעלת הגאים בתנועות מלאות במקום בלחיצות

27.    ראש בתא - במקום בחוץ

28.    אי בדיקת "מצב אף" בתצורות הטיסה השונות

29.    הטסת  המחטים, ותיקונים בהתאם

30.    נחיתת אונס - אי התחשבות בגובה הטיסה, וחיפוש שדה "מתאים מתחת למטוס

31.    תרגול הזדקרות - שימוש במאזנות מתחת למהירות של 50 קשר

32.    הפסד ו/או הרווחת גובה בפניה - הרמת ו/או הורדת אף המטוס

33.    הקטנת מהירות - עבודת רגליים חלשה - כדור לא באמצע

34.    ניווט בנתיב - איבודי גובה וכיוון כתוצאה מ-"ראש בתא"

35.    ניווט בנתיב - הולכה מתחת למטוס, ולא קדימה