יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

מושגים במטאורולוגיה

 

ISA - INTERNATIONAL STANDARD ATMOSPHERE

אטמוספירה סטנדרטית: מצב בו הטמפרטורה בגובה פני הים היא 15 מעלות צלסיוס, לחץ 1013 מיליבר או 29.92 אינטש כספית בגובה פני הים, בנוסף מפל טמפ' של 2 מעלות לכל 1000 רגל בגובה פני הים ו 27 מיליבר לכל 1000 רגל. במצב זה גובה לחץ שווה לגובה צפיפות.

מפל טמפרטורה - מפל טמפרטורה סטנדרטית הוא ירידה של 2 מעלות צלסיוס לכל 1000 רגל עלייה לגובה, כאשר הטמפרטורה מגיעה ל 57- מעלות , זוהי שכבת הטרופופאוזה המאופיינת בכך שמעליה הטמפ' לא יורדת יותר אלא נשארת קבועה ב 57- מעלות ויש בה זרמי סילון, מעל הטרופופאוזה לא מתרחשות תופעות מז"א חוץ מרוח. מאחר ובקטבים קר יותר,  טמפ 57-  קיימת בגובה נמוך יותר,  ולכן הטרופופאוזה בקטבים נמוכה מהטרופופאוזה בקו המשווה.

איזובר - קו המחבר את כל נקודות שוות הלחץ על פני כדור הארץ.

מד גובה - הוא בעצם מד לחץ, מד הגובה יודע (מעניין מאיפה) את הלחץ השורר בגובה פני הים באותו מקום (QNH) והוא גם יודע את הלחץ בסביבת המטוס אשר נמדד מהפתח הסטטי… הוא עושה הפרשים ומראה את גובה המטוס, כל זה בהנחה שמפל הלחץ הוא סטנדרטי. כל עוד הלחץ סביב המטוס והלחץ המכויל בחלון הלחצים לא משתנים, מד הגובה יראה את אותו הגובה.

כשהמטוס שומר גובה, הוא בעצם טס על איזובר כלומר -  אם הלחץ הסביבתי גדל והמטוס שומר גובה, וחלון הלחצים לא עודכן, משמעות הדבר שהמטוס מטפס, אם הלחץ הסביבתי קטן, משמעות הדבר שהמטוס מנמיך!!!!

נקודת טל - אם נקרר גוש אויר לטמפרטורת נק' הטל, גוש האוויר יגיע למצב של 100% לחות ויכול להיווצר ענן.

היווצרות ענן - ענן נוצר ע"י אויר חם ולח שהתרומם והתקרר עד לנק' הטל. בנקודת הטל נוצר ענן המורכב מטיפות מים קטנות (%100 לחות).

סוגי עננים:

סטרטוס - ST

שכבה דקה, מז"א יציב

קומולוס - CU

ענן ערמתי, מז"א בלתי יציב, התפתחות אנכית, מסוכן

צירוס - CI

ענן קרח, דק מאוד ומעל '18,000 מז"א יציב

קומולונימבוס - CB

ענן קומולוס שמוריד המון גשם, סופות רעמים, ברד, מז"א מאוד בלתי יציב, זרימות אויר אנכיות חזקות ביותר, חיתחות כבד, התקרחות ומאוד מסוכן.

התקרחות - נובעת מהמילה קרחת.. סתם..

התקרחות כפורית - המטוס טס בתוך אויר לח וקר ובו טיפות מים שפוגעות בגוף המטוס וקופאות בגבישים קטנים. התקרחות כפורית נוצרת בגבהים גבוהים בין טמפרטורות של 10- מעלות ועד ל 25- מעלות.

התקרחות זגוגית - נוצרת תוך כדי טיסה והיא מסוכנת, טיפות גדולות וקרות של מים קופאות על גוף המטוס ויוצרות מקשה אחת של קרח עבה על הכנפיים. התקרחות זגוגית נוצרת בעננים ערמתיים במיוחד מסוג CB בטמפרטורות שבין 2 מעלות ל  10- מעלות.

 גזירת רוח - שינוי פתאומי בכיוון ובעוצמת הרוח, במיוחד מתחת לענן CB, השינוי ברוח בגלל שמתרחש בפתאומיות גורם לשינוי במהירות המכשירית של המטוס ולא במהירות הקרקעית, מה שעלול לגרום להזדקרות.

רוח - תזוזת גוש אויר הנובעת מהבדל בלחצים בין שתי נקודות.

 כוח קוריוליס - הסבר תופעה של תנועת גופים על כדור הארץ בגלל סיבובו של כדור הארץ.

בחצי כדור הארץ הצפוני הרוח תוסט ימינה ובחצי כדור הארץ הדרומי שמאלה.

 ולא רק רוח:

 אפילו המים באמבטיה, כשהם זורמים לביוב, הם מסתובבים שמאלה אצלינו (בחצי כדור הארץ הצפוני), (מי שלא מאמין כדאי שיכנס למקלחת השנתית שלו…) ובאוסטרליה מסתובבים ימינה.

גרדיאנט הלחץ - הרוח נושבת מאזור לחץ גבוה לאזור לחץ נמוך, ככל שהבדלי הלחץ יהיו גדולים יותר וככל שהאזורים יהיו קרובים יותר , גרדיאנט הלחץ יגדל ומהירות הרוח  תתחזק, הרוח תתחיל לנשוב לכיוון האזור בו הלחץ נמוך יותר אך תוסט בחצי כדור הארץ הצפוני ימינה 
בגלל כוח קוריוליס

בסופו של דבר רוח תוסט 90 מעלות ימינה ותנשוב מקביל לאיזוברים ובעצם על איזובר אחר.

חיכוך - בגובה נמוך, הרוח מתחככת עם אדמת כדור הארץ וכוח קוריוליס משפיע פחות לכן היא תנשב מאזור הלחץ הגבוה לנמוך כמו במקור, עם העלייה לגובה, כוח קוריוליס מתחזק ובחצי כדור הארץ הצפוני עם העלייה לגובה , כיוון הרוח יגדל (ימינה) וגם מהירותה תגבר.

כיוון הרוח - כיוון הרוח הוא תמיד הכיוון שממנו הרוח נושבת ולא ההפך, למשל בארץ רוב הרוחות באות מהים לכן הן רוחות מערביות.

רוח הסילון - זרמי סילון הן רצועות צרות של רוחות שעוצמתן גדולה מהרוחות באותה שכבת הגובה, מדובר בעוצמות שבין 100 – 150 קשר, רוח הסילון תמיד נעה ממערב למזרח.

ערפל - כאשר אויר בגובה הקרקע מתקרר עד לנק' הטל, נוצר ערפל, ערפל מקשה על הראות ומסוכן בנחיתה, נוצר בדרך כלל באטמוספירה יציבה ובלחות גבוהה וברוח קלה.

ערפל קרינה - בשעות הלילה והבוקר המוקדמות, האדמה פולטת את החום שצברה במהלך היום ומתקררת, האוויר שמעליה מתקרר גם הוא עד שמגיע לנקודת הטל ול 100% לחות ונוצר ערפל - הערפל בדרך כלל ייעלם עם יציאת השמש.

ערפל הסעה - אויר חם ולח "נוסע" מהים אל היבשה הקרה, מתקרר, מגיע לנקודת הטל ול 100% לחות ונוצר ערפל, ערפל זה נוצר באיזור החוף וגם בים עצמו, בכל שעות היום.

רמה ברומטרית - אזור של לחץ גבוה במרכז ומסביבו לחץ נמוך יותר, הרוח נוטה לנשוב החוצה אך תוסט ימינה בגלל כוח קוריוליס, לכן סביב אזור לחץ גבוה נוצרות טבעות של רוח המסתובבת עם כיוון השעון (בחצי הצפוני) מז"א המאפיין רמה, הוא רוח חלשה, נאה, אוויר יבש

כשטסים בתוך רמה, למשל בכיוון צפון נצפה קודם כל לרוח מימין ולתיקון ימינה, אח"כ לרוח אף וירידה במהירות הקרקעית וביציאה מהרמה לרוח משמאל ותיקון שמאלה.

 

שקע ברומטרי - זהו אזור של לחץ נמוך ומסביבו לחץ גבוה, האוויר נוטה לנשוב פנימה לכיוון החלק הנמוך ומוסט ימינה ע"י כוח קוריוליס, לכן סביב איזור הלחץ הנמוך נוצרות טבעות של רוחות המסתובבות נגד כיוון השעון (בחצי הצפוני) מז"א המאפיין שקע, אוויר בלתי יציב, היווצרות עננים, רוחות חזקות וחזיתות.

חזית - מפגש בין שני גושי אויר השונים בטמפרטורה שלהם (נוצר רק בעקבות שקע).

חזית חמה - אויר חם מטפס מעל אויר קר, האוויר מתקרר אדיאבטית ונוצרים עננים, הלחץ ירד ויווצרו ענני גשם אבל לא משמעותיים במיוחד, הראות תרד ותוכל לגרום לסגירת שדה תעופה לזמן ממושך.

חזית קרה - האוויר הקר נכנס מתחת לאוויר החם ודוחף אותו למעלה, האויר החם שמטבעו הוא לא יציב, מתקרר אדיאבטית ונוצרים עננים עם התפתחות אנכית כמו קומולוס וקומולונימבוס , הלחץ ירד, מז"א סוער, גשם וברד כבד.

אוקלוזיה - מצב בו החזית הקרה משיגה את החזית החמה ויחד הן יוצרות חזית חדשה, חמה או קרה.