יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
     





מטאורולוגיה