יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

מאמרים 

בדיקת פרופלור לפני טיסה

סיפור על כן נחיתה