יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

אותות קריאה של מטוסים על פי מדינת המוצא