יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

מזג אויר משמעותי
 
SIGNIFICANT WEATHER

סימן

תאורמפת מזג אויר משמעותי 
SIGNIFICANT WEATHER


חזית קרה:
גוש אויר קר חודש תחת גוש האויר החם.
האויר החם עולה ומתקרר אדיאבטית ומתפתחים ענני סערה ומז"א בלתי יציב

חזית חמה:
גוש אויר חם משיג ומטפס מעל גוש האויר הקר, האויר החם מתקרר אדיאבטית ונוצרים עננים, ניתן לראות גם חץ המראה את כיוון ומהירות התקדמות החזית - 20 קשרים

אוקלוזיה:

חזית קרה משיגה את החזית החמה והן מתחברות ויוצרות חזית חדשה, חמה או קרה תלוי בטמפרטורות גושי האויר

דוגמת ענן 1

ענני קומולוס BROKEN מגובה לא ידוע ועד '18000 עם ערבול בינוני

מגובה '10000 עד '18000

התקרחות בינונית

גובה הטרופופאוזה הממוצעת

35000 רגל

גובה הטרופופאוזה הנמוכה


25000 רגל

גובה הטרופופאוזה הגבוהה

36000 רגל


ענני 
CB


מבודדים

ISOL - ISOLATED

יחידים

OCNL - OCCSIONAL

בכמות רבה

REQ - FREQUENT

נסתרים

ENBD - EMBEDDED

שכבות

LYR - LAYER

דוגמת ענן 2

ענני קומולוס, אלטוקומולוס ואלטוסטרטוס BROKENמגובה לא ידוע ועד '18000 עם ערבול והתקרחות בינוניים

זרם סילון:

החץ מראה את כיוון אליו נושב זרם הסילון גובהו ('29000) ומהירותו 110 קשרים


מפות רום 
TEMPERATURE/WIND


רוח וטמפרטורה (ביחידות שליליות) בגובה שאליו מתייחסת המפה, ניתן לראות שלוש מדדים, שלושתם רוחות מערביות, המדד הצפוני 40 קשר, הדרומי 45 קשר והמערבי 60 קשר

משולש = חמישים קשר

קו ארוך = עשרה קשרים

קו קצר = חמישה קשרים