יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

המאייד

  תפקידו של המאייד לספק תערובת של דלק ואוויר לתוך המנוע. על התערובת הזאת להיות ביחס של 1:15 חלקיק אחד של דלק אל מול 15 חלקיקי אוויר.

נמצא כי מתערובת ביחס של 1:15 כאמור, אפשר להפיק ממנוע בוכנה את מירב הביצועים בגובה פני הים.

יחס התערובת נמדדה ע"י יצרני מנועי המטוסים ביום עם לחץ אטמוספירי סטנדרטי (29.92 אינץ') בטמפרטורה של 15 מעלות - בגובה
פני הים.

הבהרה: היחס של 1:15  הינו יחס משקלי

יחס משקלי = משקל חלקיק אחד של דלק - משקל קבוע שאיננו משתנה בכל מצב, מול משקל של 15 חלקיקי אוויר שמשקלם יהיה
קבוע בגובה פני הים, אולם ישתנה עם העלייה לגובה.

כידוע, צפיפות האוויר קטנה עם העלייה לגובה - וכמו כן משקלו.

על כן, כאשר המטוס יהיה בגובה של 5,000 רגל לדוגמא - גובה בו צפיפות האוויר השוררת בו קטנה מצפיפות האוויר בגובה נמוך יותר,
ברור כי משקל האוויר הניכנס אל תוך המאייד יהיה קטן בהרבה ממשקל האוויר שניכנס בגובה פני הים - כי אז תתקבל במנוע תערובת
דלק עשירה. (יותר דלק - פחות אוויר).

 ביכולתו של הטייס לווסת את התערובת, על ידי הקטנת כמות כניסת הדלק אל תוך המאייד וזה על מנת שישמר יחס התערובת של דלק אוויר הנכנס למנוע.

פעולת ויסות התערובת נעשית ע"י סיבוב עדין לאחור של ידית התערובת, המקטינה בהדרגה את כמות הדלק הניכנס אל תוך המאייד,
ומתאימה את יחס התערובת לגובה צפיפות האוויר החדש בו נמצא המטוס.

פעולת ויסות זו נקראת - דילול.

יצרני המטוסים בעלי המאייד ממליצים לדלל את התערובת החל מגובה 3,000 רגל ומעלה.

הסכנה לחניך/טייס לא מיומן - טייס שידלל את התערובת בגובה 7,000 רגל לדוגמא - חייב להחזיר את ידית התערובת למצב של תערובת עשירה לפני תחילת כל הנמכה, - כי אם לא יעשה זאת – מכאן ועד כביית מנוע כתוצאה מ"תערובת עניה" - הדרך קצרה ומהירה.

אוויר חם למאייד

במטוסי בוכנה בהם מותקן מאייד, ישנה ידית קטנה לצידה השמאלי של המצערת, שבהפעלתה - משיכה החוצה, מוזרם אוויר חם אל תוך המאייד.

תוך כדי בדיקת מנוע על הקרקע, לפני ההתיישרות למסלול ההמראה, אנו בודקים את נפילת הסל"ד עם הזרמת אוויר חם למאייד.

צריך להיות ברור לכל טייס - כי אם אין נפילת סל"ד, ולו המינימלית ביותר, אין לצאת לטיסה, יש לרשום תקלה בספר המטוס, ולגשת למוסך
על מנת לטפל בבעיה.

יש להזרים אוויר חם למאייד בכל פעם שיש בכוונת הטייס למשוך מצערת לסרק, מכל סיבה שהיא.

הסיבה הדומיננטית למצערת בסרק היא מעבר לגלישה, לקראת נחיתה.

הסיבה שחשוב מאוד לתפעל קודם כל את ידית כניסת האוויר החם לפני שמושכים מצערת לסרק היא, על מנת לוודא בעין שאכן מוזרם
אוויר חם למאייד, וכי אין תקלה כלשהי היכולה למנוע מהטייס לתפעל מצערת לסרק.

על מנת להבהיר את חשיבותו של סדר עבודה נכון זה, יש להבין את השפעת סגירת המצערת לסרק - אל תוך המאייד.

החשש הגדול של כל טייס הוא האפשרות למצב של התקרחות בתוך המאייד, אפשרות הקיימת בטמפרטורה חיצונית שבין
מינוס 7 מעלות ל + 20 מעלות צלסיוס , כאשר מושכים מצערת לאחור, למצב סיבובי מנוע לסרק.

בתוך המאייד ישנה פומית דלק המורכבת בקצה התחתון של נחיר ההזרקה, שבו נעשית האמולסיה (עירבוב דלק - אוויר בייחס הנכון).

נחיר ההזרקה ממוקם במרכז צינור הוונטיורי, שדרכו נשאבת התערובת אל הצילינדרים.

 כאשר המצערת נמשכת לאחור, נוצר וואקום עצום שגורם לנפילת טמפרטורה אדירה ומיידית בתוך צינור הוונטיורי.

נפילת טמפרטורה זו יוצרת קרח בדפנות הקמורות של צינור הוונטיורי, שהופך עקב כך להיות צינור רגיל, ומאבד את תכונותיו ה"וונטוריות".
נפילת הטמפרטורה בתוך צינור הוונטיורי עלולה להגיע לערכים שבין מינוס 20-40 מעלות צלסיוס!!!

התקרחות בדפנות צינור וונטיורי

משמעותה של נפילת טמפרטורה כזו, היא האפשרות להתקרחות במאייד, שלאחריה כביית מנוע היא עניין של שניות מעטות.

כאשר אנו מזרימים אוויר חם, הטמפרטורה עולה במאייד בכ- 5 מעלות צלסיוס מעל לטמפרטורת הקיפאון של הדלק, ואז אנו יכולים
למשוך מצערת לסרק ללא חשש מהתקרחות.

חשוב מאוד להסתכל על מד הסל"ד עם משיכת ידית האוויר החם, ולוודא כי אכן יש ירידת סל"ד, אינדיקציה המצביעה כי אכן מוזרם
אוויר חם למאייד. צריך להיות ברור לכל טייס כי אם אין אינדיקציה של נפילת הסל"ד בתיפעול אוויר חם - אין לסגור מצערת לסרק,
ויש להגיע לנחיתה עם כוח מנוע .

יש לזכור שאת התעופה המציאו האמריקאים - והפלא ופלא - גם את מטוסי הצסנה הקטנים, שרובם ככולם מצויידים במערכת הפעלת
אוויר חם למאייד. אם נקרא בעיון את הבד"ח בפרק
NORMAL PROCEDURES תחת הכותרת: AFTER LANDING , נראה כי כתוב:

 1. WING FLAPS - UP  2. CARBURETOR  HEAT - COLD

משמעותה של הוראה זו היא, כי עלינו להגיע לנחיתה (בגלישה) עם אוויר חם מופעל, ועד לנגיעה על המסלול.

אין לבטל את הזרמתו של האוויר החם טרם נגיעה על המסלול. צריך להבין כי בתנאי מזג אוויר מסויימים ובפרט שהלחות היחסית גבוהה,
ישנה סכנת התקרחות בדרך לנגיעה, ואז אם יעלה הצורך בהליכה סביב לא נוכל לבצע זאת!!!!!

זכור - אם המצערת תופעל קודם לידית אוויר חם - לא תדע בוודאות אם מוזרם אוויר חם למאייד.