יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

מערכות חשמל ואוויוניקה
במטוסים הבנויים ע"י חובבברצוני להודות לאריאל אריאלי על קבלת אישורו לפרסם את ספרו באתר "עגור תעופה"
ספר זה מיועד בעיקר לבוני מטוסים.
אני משוכנע שגם "סתם" חובבים טיס כמו גם חניכים/טייסים יוכלו למצא עניין רב בספר זה.

לקריאת הספר