יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

C-172 - תדריכי שמע