יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

יונס עאמר 

 

יונס עמאר - סולו ראשון