יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

יוקיכשנולדתי – אובחנה אצלי "דלקת קרום הטיסה".

הדרך היחידה לטפל במחלה  - היתה לטוס.

לכן אני טס .....

 

יוקי