יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

יוסי בן אברהם


 

המסע לאושקוש של יוסי בן אברהם