יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

ויטאלי חנין


 

6.8.2019 - מזל טוב לויטאלי חנין על ביצוע סולו ראשון.