יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

ויקטור לויטין


4.8.2019 - מזל טוב לויקטור לויטין על ביצוע סולו ראשון