יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

ויקטור לויטין


6.8.2021 - מזל טוב לויקטור לויטין על קבלת רשיון טיס פרטי

 

4.8.2019 - מזל טוב לויקטור לויטין על ביצוע סולו ראשון