יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

תומר בינקל 

10.4.2014 - מזל טוב לתומר בינקל על קבלת רשיון טייס פרטי - מהיום! 

12.2.2014 - טיסת הלילה של תומר בינקל במסגרת קורס טיס פרטי