יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

סיגל יאקהברכות לביצוע סולו ראשון

אנוכי מלווה את סיגל לקראת דלי מים על הראש
סיגל מופתעת מדלי המים שנפל על ראשה
"אחרי קללה עסיסית ביותר"מה עשיתם לי
סיגל עדין איננה מעכלת את הסולו ואת דלי המים
צבי לוידור וסיגל מחליפים חוויות מהסולו הראשון
חיוך נינוח ראשון
שני הסוליסטים עם מיטל - פקידת המבצעים
צילום משותף לשני הסוליסטים הטריים