יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

שאול סבן2.3.2021 - מזל טוב לשאול סבן על ביצוע סולו ראשון