יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

אורי בלק


10.4.2012 - מזל טוב לאורי בלק על קבלת רישיון טיס

 

27.9.2010 - מזל טוב לאורי בלק על ביצוע סולו ראשון !!!

 

 

 
אורי מאושר אחרי הנחיתה מהסולו הראשון
אורי מתקרב למשרד
חוטף דלי מים מגבי
 
 
חוטף דלי מים שני מגבי
חוטף דלי מים שלישי מגבי
מתיבש ומתאושש ...