יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

עומר קרייזל


 

סולו ראשון לעומר קרייזל