יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      
עודד בדיחי

5.10.2021 - מזל טוב לעודד בדיחי על ביצוע סולו ראשון!