יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

נתי חנוכה


סולו ראשון

נתי אחרי סולו ראשון - רטוב ומאושר