יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      
משה גמליאלי


 

25.11.2021 - מזל טוב למשה גמליאל על ביצוע סולו ראשון