יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

גבי פטורסקי


גבי פטורסקי

גבי פטורסקי חוטף דלי מים מאריק אלקלעי אחרי הסולו הראשון שלו

24.1.2006