יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      
אלה הר 


3.7.2022 - בדיקת דלק במיכלים לפני הטיסה