יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      
בני קרוייק


10.4.2022 - מזל טוב לבני קרוייק על ביצוע סולו ראשון!