יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      
בן


 

בטיסה משותפת עם ירון ליאור
הרצליה - אשדוד, וחזרה

 

11.3.2020 - מזל טוב לבן על קבלת רשיון טייס מהיום

 

15.11.2019 - הקטנת מהירות

 

 

16.5.2019 - הקפה מלאה בהרצליה

 

1.1.2019 - מזל טוב לבן על ביצוע סולו ראשון!