יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

בן יניב צ'צ'יק1.1.2019 - מזל טוב לבן יניב צ'צ'יק על ביצוע סולו ראשון!