יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      
עתליה שדות 

14.2.2022 - מזל טוב לעתליה שדות על ביצוע טיסת סולו ראשונה מהיום.