יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

אימון טייס - חניכי צבא זר


אימון חניכי טיס – צבא זר

Flight trainees course - of foreign army

 

George - ג'ורג'
Colin - קולין
Ronald - רונאלד

  

The English translation is for the whole group - and especially for my cadets - Colin, George and Ronald.

These three foreign pilots - were flight trainees, from a group of 15 cadets that arrived to Israel by the year of 2001 from one of the African countries.

I personally instructed, and qualified them up to the acceptance of the flight license.

In an impressive ceremony, that took place in center the Israel just before they left, I decorated them  with the pilot wings of their state.

The three - continued their way to Czech and Russia, in order to become Combat pilots.

Two of them are flying these days L 39 in their country (the parallel to the Israeli Fuga magister) and the third - flies Mig 21.

From obvious reasons, I do not mention their state.


Yossi

 

 

שלושת הטייסים הזרים – הנם שלושה חניכי טיסה, מתוך קבוצה של 15 צוערים, שהגיעו לישראל בשנת 2001  מאחת הארצות האפריקניות, אותם הדרכתי באופן אישי, והכשרתי אותם לקבלת רשיון טיסה.

בטקס רב רושם שנערך במרכז הארץ טרם עזיבתם את מדינת ישראל, ענדתי להם את כנפי הטייס של מדינתם.

השלושה – המשיכו דרכם לצ'כוסלוקיה ורוסיה, על מנת להסב עצמם כטייסי קרב.

שניים מהם מטיסים כיום בארצם L-39 (המקבילה לפוגה מגיסטר הישראלי) והשלישי מטיס מיג 21 .

מטעמים מובנים אינני רושם את שם מדינתם.

 

Group picture
תמונה קבוצתית
Colin, George, Ronald and me.
קולין, גו'רג', רונאלד ואנוכי

 

First Solo
בדרך לסולו ראשון

 

After the first Solo
אחרי סולו ראשון