יוסי כהן - הדרכת טיסה מעשית ותאוריה    052-3658700    
      

אריאל אלמוג......ושני פרחי הטייס של הדור הבא